Trommelen BV Chaamseweg 6 5131 NG Alphen NB Telefoon 013-5081911 E-mail info@trommelenbv.nl
      Inloggen Boekhoudgemak
Nieuws

Maisteelt op zandgronden in 2021:

21 januari 2021

Percelen op zand- en lössgrond waarop dit jaar mais geteeld wordt, moeten uiterlijk 15 februari bij RVO gemeld worden.

Wordt er geen melding ingediend dan is maisteelt op betreffende percelen niet toegestaan.

Vanaf 2021 mag op zand- en lössgrond alleen mais worden geteeld, indien het perceel uiterlijk 15 februari is gemeld.

Uitrijden van drijfmest en zuiveringsslib op maispercelen is pas vanaf 15 maart toegestaan.

Indien een perceel op zandgrond niet tijdig is gemeld, mag op dat perceel in 2021 geen mais worden geteeld. Het advies is dan ook om bij twijfel het perceel aan te melden.

Na 15 februari is het alleen mogelijk om percelen te verkleinen of terug te trekken.

Indien een perceel voor 15 maart wordt ingetrokken, dan mag vanaf de datum van intrekking drijfmest en vloeibare zuiveringsslib worden toegediend. Op het perceel mag dan geen mais worden geteeld.

Ook bij verhuur van een perceel moet de melding uiterlijk 15 februari gedaan zijn. Indien de huurder op een gemeld perceel een ander gewas wil telen dan mais en voor 15 maart daar mest op wil uit rijden zal de initiële melder deze wijziging moeten doorgeven.

Naar het overzicht

Nieuws

Vacature Relatiebeheerder / Adviseur 32/40 uur.

Wij zijn op zoek naar een Relatiebeheerder / Adviseur, klik hier indien u interesse heeft in deze functie....
Lees meer
grÈfix webdesign