Trommelen BV Chaamseweg 6 5131 NG Alphen NB Telefoon 013-5081911 E-mail info@trommelenbv.nl
      Inloggen Boekhoudgemak
Diensten Mest- en mineralenboeking

De mestboekhouding is voor vrijwel elke agrarische ondernemer een lastige opgave. De wetgeving is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. De wijzigingen in de wetgeving, de gebruiksnormen en voorschriften volgen wij op de voet. Wij kunnen u helpen bij de benodigde administratie, adviseren over productierechten en kunnen u de zorg van de gecombineerde opgave uit handen nemen.

Om betalingsrechten uitbetaald te kunnen krijgen, dient het landbouwbedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel met agrarische activiteiten. Vanaf 2016 is het van belang dat bij de inschrijving van Kamer van Koophandel de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit aangemerkt is.

Als de agrarische activiteit als nevenactiviteit is vermeld, kan onder voorwaarden, toch uitbetaling van betalingsrechten worden aangevraagd. In dat geval dient via een accountantsverklaring te worden aangetoond of

  • 30% van de totale omzet uit agrarische activiteiten worden behaald.
    of
  • dat het bedrag van de betalingsrechten minimaal 5% van de totale omzet bedraagt.

Betalingsrechten:
Overdracht van betalingsrechten kan zowel in de vorm van verkoop als in de vorm van verhuur. Bij overdracht van betalingsrechten is het niet verplicht om ook grond mee over te dragen. Een overdracht van betalingsrechten dient uiterlijk de 15e mei van het lopend jaar digitaal gemeld te worden bij RvO.

grÈfix webdesign